O firme

Firma MANUS Prostějov, spol. s r.o., vznikla v roku 1993. Najskôr sa zameriavala zaisťovaním opráv strojného a elektrického zariadenia, ako obilné silá, ďalej zákazkovou zámočníckou a stolárskou výrobou.

V roku 2000 začala firma vyrábať a montovať šikmú schodiskovú zdvíhaciu plošinu typu IP 200 a vertikálnu zdvíhaciu plošinu typu VP 100 pre imobilné osoby, kedy nadviazala na pôvodné výrobky firmy MINERVA (AMF REECE), ktorých je na území ČR nainštalováných cca. 500 ks.

V roku 2004 začína firma s výrobou ďalšieho typu plošiny, a to konkrétne šikmej schodiskovej zdvíhacej plošiny typu CPM 225. Ide o schodiskovú plošinu s jazdou po rovnej, lomenenej, alebo zatočenenej dráhe. O rok neskôr začala firma vyrábať nôžkovú elektrohydraulickú zdvíhaciu plošinu typu NPM 250.

Od roku 2005 sa firma zamerala len na výrobu plošín a zakázkovú zámočnícku výrobu.

V roku 2009 uvádza firma na trh nový typ šikmej schodiskovej plošiny IPM 300, ako nástupcu zastaralého typu IP 200. Z dôvodu vydania novej vyhlášky č. 398/2009 Sb. sú v roku 2009 všetky plošiny postupne recertifikované a okrem iného vzniká nový typ s označením CPM 300, ako náhrada za starší typ CPM 225.

V roku 2012 zavádza firma do výroby vylepšenú verziu vertikálnej zdvíhacej plošiny pod názvom VPM 250 (náhrada za pôvodný typ VP 100) a vcelku nový typ zvislej zdvíhacej plošiny VPM 400 s nosnosťou až 400 kg.

Firma ďalej dodáva na trh schodiskové sedačky, mobilné schodolezy, stropné a zdvíhacie systémy a rôzne druhy nájazdových rámp, pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Kompletné dodávky tzv. na klúč

Vykonávame kompletné dodávky vrátane zpracovania projektu umiestnenia, montáže, elektro prípojky a prípadných stavebných úprav. Následne taktiež záručný a pozáručný servis všetkých doposiaľ vyrobených plošín.

Pri našich zariadeniach môžeme realizovať rôzne nadštandardné doplnky (napr. sedačky, prístrešky, nájazdy, hlasitý telefón a pod.) a rôzné úpravy (napr. signalizácia, bezdrátové ovládanie a pod.).

Plošiny pre Českú republiku a zahraničie

Naše výrobky dodáváme prevážne pre zákaznikov v Českej republike, čásť výroby exportujeme taktiež do zahraničia (Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Rusko, Litva, Lotyšsko, Bielorusko, Saudská Arábia).

Naším cieľom je konečné riešenie bezbariérového prístupu zákazníkov do bytových aj nebytových priestorov a preto pripravujeme ďalšie úpravy a zdokonalenie naších výrobkov predovšetkým z hľadiska ich funkčnosti, ľahkého ovládania, bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

Dôraz kladieme nielen na funkčnosť, bezpečnosť a požiadavky zákazníka, ale taktiež na estetickú stránku a celkové začlenenie našich výrobkov do daného prostredia.

Ing. Stanislav Záhranka  +421 902 432 949