Nájazdové rampy a ližiny

Nájazdové rampy slúžia k prekonávaniu menších výškových a schodiskových bariér. Vyrábajú sa v rôznom prevedení (duralové alebo ocelové).

Ing. Stanislav Záhranka  +421 902 432 949