Ocelové rampy

  • inštalácie väčšinou pri vchodoch do budov
  • nutnosť dostatočného priestoru pre ich umiestenie
  • vyrábané z ocele a chránené proti korózii žiarovým pozinkovaním
  • šírka najmenej 1 500 mm
  • pozdĺžny sklon najviac v pomere 1:16 (6,25%) a priečny sklon najviac v pomere 1:100 (1,0%), ak nie sú šikmé rampy dlhšie, ako 3 000 mm, sklon môže byť najviac v pomere 1:8 (12,5%)
  • rampy musia byť po oboch stranách vybavené madlami vo výške 900 mm, doporučuje sa druhé madlo vo výške 750 mm, ktoré musí presahovať najmenej o 150 mm začiatok a koniec šikmej rampy s vyznačením v ich pôdorysnom priemetu. Madlo musí byť osadené od zvislej konštrukcie vo vzdialenosti nejmenej 60 mm. Tvar madla musí umožniť uchopenie rukou zhora a jeho pevné zovretie
  • rampa dlhšia ako 9000 mm musí byť prerušená podestou v dĺžke nejmenej 1500 mm. Podesty musia mať aj kruhové ,alebo inak zakrivené rampy
  • rampy musia mať po oboch stranách opatrenie proti spadnutiu vozíka, respektíve vodiaci prvok pre bielu paličku tam ,ako je spodná tyč zábradlia vo výške 100 - 250 mm ,alebo sokel s výškou nejmenej 100 mm.

Referencie

Pozrite sa na ďalší fotogalérie Ocelové rampy.


Máte záujem o ocelové rampy?

Vyplňte následujúcí formulár a získejte nezáväzný a bezplatný návrh riešenia pre využitie ocelových ramp. Pokiaľ vyplníte telefonné číslo, zavoláme Vám naspäť.


Ing. Stanislav Záhranka  +421 902 432 949